Witamy w sklepie z obuwiemNormy

"Deklaracja zgodności z PN"

Oświadczam, że oferowany towar posiada wymagane w Polsce atesty dopuszczające do stosowania w placówkach Służby zdrowia.

Produkowane przez nasz zakład obuwie spełnia wymagania obuwia zawodowego określonego w Polskich normach PN-87/0-91010, PN-87/0-91055.

 

Pliki do pobrania w formacie PDF:


DEKLARACJE CE


INFORMACJA PRODUCENTA


GWARANCJA


REKLAMACJA

ikony